Eläinten perusoikeudet

Eläinten perusoikeuksiin kuuluu keskeisiä ajatuksia, kuten oikeus elämään, vapautukseen kärsimyksestä, lajityypilliseen elämään, terveyteen ja hyvinvointiin sekä turvaan ja suojeluun. Nämä oikeudet ovat keskeisiä varmistettaessa eläinten hyvinvointia ja kohtelun oikeudenmukaisuutta. Eläinten kyky ilmaista tarpeita ja oikeuksia on rajoitetumpi kuin ihmisillä, mutta niiden tunnustaminen ja suojeleminen on tärkeää. Ihmisten velvollisuutena on toimia eläinten hyväksi ja kunnioittaa niiden oikeuksia.