Eläinlääkärin lausunto

Eläinlääkärin lausunto on ammattilaisen antama virallinen kirjallinen arvio tai selvitys eläimen terveydentilasta, hoidosta tai muista asiaan liittyvistä seikoista. Tämä lausunto voi olla tarpeen esimerkiksi eläimen matkustamista varten, viranomaisten tarkastuksia varten, oikeudellisia kysymyksiä varten tai muissa tilanteissa. Lausunto voi olla merkittävä asiakirja monissa tilanteissa, ja sen tulisi heijastaa eläinlääkärin huolellista arviointia ja ammatillista vastuullisuutta.