Eläinlääkärin ammattietiikka

Eläinlääkärin ammattietiikka perustuu eläinten hyvinvoinnin turvaamiseen. Eläinlääkärin ensisijainen velvollisuus on toimia eläinten parhaaksi, vähentää kärsimystä ja kipua sekä edistämään niiden terveyttä. Samalla eläinlääkärin tulee ylläpitää luottamuksellisia suhteita asiakkaisiinsa ja tarjota rehellistä ja selkeää tietoa eläinten hoidosta. Ammatillinen pätevyys ovat avainasemassa päätöksenteossa, joka perustuu parhaaseen saatavilla olevaan tieteelliseen näyttöön ja alan standardeihin.